Cho Thuê Xe Tháng Toyota PRADO

90.000.000 VNĐ 85.000.000 VNĐ

90.000.000 VNĐ 85.000.000 VNĐ

Thông Tin Chi Tiết Xe

Đời Xe : 2022

Màu Xe : Đen (Black)

Giá Thuê : 85000000

Hiệu Xe : Toyota

Số Chỗ : 7 Chỗ

Dòng Xe : PRADO