Cho thuê xe tháng Toyota Fortuner 2022

36.000.000 VNĐ 33.000.000 VNĐ

36.000.000 VNĐ 33.000.000 VNĐ

Thông Tin Chi Tiết Xe

Đời Xe : 2022

Màu Xe : Đen

Giá Thuê : 33000000

Hiệu Xe : Toyota

Số Chỗ : 7 Chỗ

Dòng Xe : Fotuner

Hết hàng