Cho thuê xe tháng Mercedes S450 2020

110.000.000 VNĐ 100.000.000 VNĐ

110.000.000 VNĐ 100.000.000 VNĐ

Thông Tin Chi Tiết Xe

Đời Xe : 2020

Màu Xe : Đen (Black)

Giá Thuê : 100000000

Hiệu Xe : Mercedes

Số Chỗ : 4 Chỗ

Dòng Xe : S450