Cho thuê xe tháng Toyota Sienna 2018 Limited (Nhập Mỹ)

69.000.000 VNĐ 65.000.000 VNĐ

69.000.000 VNĐ 65.000.000 VNĐ

Thông Tin Chi Tiết Xe

Đời Xe : 2018

Màu Xe : Trắng (White)

Giá Thuê : 65,000,000

Hiệu Xe : Toyota

Số Chỗ : 7 Chỗ

Dòng Xe : Toyota Sienna 2018 Limited

Hết hàng